Công trình hồ koi nhà anh Dũng - Thái Nguyên

Công trình hồ koi nhà anh Dũng - Thái Nguyên

Giá: Liên hệ

Tại Việt Nam non bộ là những cụm núi giả đặt giữa một bồn nước nhỏ. Kích thước bồn nước, nhỏ thì chỉ 15–20 cm, lớn thì đến 2–3 m đặt trong các vườn nhà, nhưng cũng có khi xây lớn 8–9 m tại những đềnchùacung điện