Cây Cau Vàng nội thất

Cây Cau Vàng nội thất

Giá: Liên hệ

Tên khoa học: Chrysalidocarpus lutesecens H. Wendl.

Nguồn gốc: Cây có nguồn gốc từ các đảo Moorris và Reeunion, được gây trồng làm cảnh rất phổ biến ở các nước nhiệt đới, vì dáng cây đẹp và lá có màu vàng nhạt. Cây mọc thành bụi dày vì luôn đâm chồi ở bên, cây cao xen lẫn cây nhỏ rất đẹp.
Đặc điểm hình thái:

Thân, Tán, Lá: Cây chỉ cao 1-2m nếu trồng ở chậu, còn đem trồng ở vườn có thể cao đến 6-7m đường kính đến 20cm. Lá có bẹ mềm bóng, cuống lá tròn và phiến lá dạng kép lông chim màu vàng nhạt.