Cây Cau Bẹ Đỏ nội thất

Cây Cau Bẹ Đỏ nội thất

Giá: Liên hệ

Tên khoa học

:

Cyrtostachys renda

Nguồn gốc: Cây có nguồn gốc từ Côngô (châu Phi) và được gây trồng làm cảnh ở nước ta từ khá lâu.
Phân bố ở Việt Nam: Rộng khắp

Đặc điểm hình thái:

Thân, Tán, Lá: Cây bụi nhỏ,leo bám vào các thân cây gỗ hoặc giá đỡ, thân thảo, có nhiều rễ khí sinh. Lá lớn, đầu nhọn, gốc tim sâu, chia 3 thùy nông, màu lục vàng nổi bật các gân màu trắng, cuống dài, gốc có bẹ ôm thân.